POČETNA

O UNIVERZITETU

FAKULTETI

DOKUMENTA

UPIS

MULTIMEDIJA

KONTAKT

AKTUELNOSTI

 

 

 

23.03.2021.

Horizont Evropa: Vebinar o ERC otvorenim pozivima, 26.03.2021. godine
Izvršna agencija Evropskog istraživačkog savjeta (ERCEA), u petak, 26. marta 2021. godine, s početkom u 12:00h, organizuje vebinar o otvorenim pozivima Evropskog istraživačkog savjeta u 2021. godini.
Ukoliko planirate da pripremate predlog projekta za ERC grant, imate pitanja i potrebne su vam informacije iz prve ruke. Uključite se u ERC vebinar za aplikante s Angelom Liberatore i Joseom Labastidom iz Izvršne agencije Evropskog istraživačkog savjeta.
Youtube kanal za prenos događaja:
https://youtu.be/vakhZ0CIGu8
Pitanja možete postaviti već sada putem društvenih mreža: Twitter i LinkedIn.
Podsjećamo da su u okviru Evropskog istraživačkog savjeta otvorena dva poziva za predloge projekata:
Poziv Evropskog istraživačkog savjeta za grantove za mlade istraživače („Starting Grants”), namijenjen je istraživačima kojima se omogućava da formiraju svoj istraživački tim ili program. Više detalja:
https://mps.gov.me/rubrike/_NAUKA/239594/Evropski-istrazivacki-savjet-objavljuje-prve-pozive-za-mlade-istrazivace-u-okviru-programa-Horizont-Evropa.html
ERC grantovi za osnaživanje istraživačkih timova („Consolidator Grants”) namijenjeni su podršci (vodećim) istraživačima u fazi karijere u kojoj oni konsoliduju, tj.ojačavaju sopstvene nezavisne istraživačke timove ili programe. Potrebno je da istraživački timovi posjeduju naučnu izvrsnost i da su nedavno uspostavljeni. Više detalja:
https://mps.gov.me/rubrike/_NAUKA/241020/Objavljen-poziv-Evropskog-istrazivackog-savjeta-za-osnazivanje-istrazivackih-timova-ERC-Consolidator-Grant.html
 

 

17.03.2021.

Horizont Evropa: Vebinar o pripremi predloga projekata
Evropska komisija, u
srijedu, 24. marta 2021. godine, od 10:00h do 16:15h, organizuje prvi vebinar na temu ''Kako pripremiti uspješan predlog projekta za EU program Horizont Evropa''.
Svrha ovog događaja je informisanje svih potencijalnih učesnika koji planiraju da apliciraju za sredstva ovog programa o modalitetima za pripremu predloga projekata. Agenda sadrži dvije glavne teme: „Podnošenje i evaluacija“ i „Model Ugovora o dodjeli granta“.
Saznajte više o ključnim koracima u razvoju vaših Horizont Evropa projekata!
 

Registracija je obavezna i možete je izvršiti putem linka:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/registration_20210324
 

Agendu možete preuzeti ovdje:
Za više informacija, pozivamo vas da se obratite Mileni Milonjić, putem emaila milena.milonjic@mpnks.gov.me i telefona 020 405 307 ili na sajtu Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta na adresi:

https://mps.gov.me/vijesti/241152/Horizont-Evropa-Vebinar-o-pripremi-predloga-projekata.html


 

22.06.2020.

Na osnovu člana 98 Zakona o visokom obrazovanju Crne Gore ("Sl.list CG" 72/19) i Odluke Senata Univerziteta "Adriatik" Bar broj 53 od 17.06.2020.godine Univerzitet "Adriatik" Bar raspisuje Konkurs za upis nove generacije studenata u akademsku 2020/2021!

Tekst Konkursa možete pogledati ovdje.

 

13.05.2020.

Na Univerzitetu “Adriatik” Bar, u okviru Pomorskog fakulteta u Baru i Fakulteta za menadžerske poslovne studije – Tivat, počeli sa radom Centri za obuku pomoraca u Baru, Kotoru i na Jazu.
Po odobrenju Direktorata za pomorski saobraćaj i Ministarstva saobraćaja i pomorstva CG, Pomorski fakultet Bar i Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat su stvorili sve neophodne uslove za nastavljanje obuka za pomorce u Centrima za obuku pomoraca koji posluju u njihovom sastavu. Poslije dvomjesečne pauze, prouzrokovane pandemijom Covid-19, obuka je počela 12. maja 2020. godine u Centrima za obuku pomoraca u Baru i Kotoru koji su sastavni dio Pomorskiog fakulteta u Baru i na Jazu, koji posluje u sastavu Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat.
Napominjemo da će se obuka obavljati uz primjenu preventivnih mjera donesenih od strane Nacionalnog koordinacionog tijela, sa posebnim osvrtom na mjere zaštite u zatvorenom prostoru i držanja socijalne distance.
Pomorski fakultet Bar i Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat se pripremaju da spremno dočekaju povratak studenata u kabinete i amfiteatre, kada se za to stvore neophodni uslovi, radi uspješnog završetka studijske godine.
 

04.05.2020.

Održana je prva virtuelna međunarodna konferencija"EKONOMSKI IZAZOVI DRŽAVA JIE NAKON PANDEMIJE KORONA VIRUSA" čiji je inicijator i organizator Fakultet za menadžment Herceg Novi.
Suorganizatori konferencije su PIM Univerzitet iz Banja Luke, Fakultet za projektni menadžment iz Beograda i Fakultet poslovne ekonomije i Institut poslovne ekonomije iz Skoplja. Konferencija koja je zamišljena kao virtuelna stručna konferencija koja se realizuje putem ZOOM aplikacije je okupila paneliste iz četiri države sa četiri univerziteta koji su imali priliku da kroz izlaganja i diskusiju iznesu stavove o ključnim temama konferencije.


Teme konferencije o kojima su diskutovali učesnici su:
1. Da li je reakcija organa državne uprave i lokalne samouprave država JIE bila pravovremena sa konkretnim ekonomskim mjerama podrške privredama?
2. Da li će preduzete mjere biti dovoljne za oporavak država JIE?
3. Koliko će navedena pandemija uticati na privrede država JIE u cjelini?
4. Operativni program mjera podrške za izlazak iz krize i mjere ekonomskog oporavka.
 

Cilj konferencije bio je da profesori sa univerziteta, instituta, istraživačkih centara iz različitih država javno diskutuju o navedenim temama otvarajući i razvijajući nove pravce istraživanja. Učesnici su se osvrnuli i na mjere Nacionalnih koordinacionih tijela. Zaključak panelista nakon izlaganja i zajedničke diskusije je sledeći:


Recesiona kriza izazvana pandemijom Korona virusa, koja je već dobila ime The Great Lockdown (Veliko zaključavanje), će ostaviti posljedice na svjetsku ekonomiju. Države JIE posebno one koje su orjentisane na turizam će imati pad ekonomskih aktivnosti koje su prouzrokovane pandemijom. Mjere sa kojima su izašle Vlade moraju da se sprovode brže uz konsultacije sa širokim krugom eksperata počev od visokoškolskih ustanova, unije poslodavaca, asocijacija menadžera, privrednih komora itd. Navedene mjere posebno treba da budu usmjerene ka mikro, malom i srednjem biznisu koji je najviše pogođen. Potrebno je sačuvati zaposlenost, čime se stimuliše tražnja i čuva standard i kvalitet života građana. Panelisti su konstatovali da je kriza potencijalna šansa za restart kompletnog ekonomskog sistema kreiranjem odgovarajućeg stimulativnog institucionalnog okvira za buduće tržišno poslovanje. Potrebno je raditi na jačanju domaćih brendova koji će uticati na smanjenje spoljnotrgovinskog deficita i čime se smanjuje  zavisnost domicilnih država od dislocirane proizvodnje. Državni intervencionizam je neophodan
u mjeri koja će kreirati institucionalni okvir za buduće tržišno poslovanje i gdje se izgradnjom društvenih (formalnih i neformalnih) i ekonomskih institucija stvara preduslov za racionalnu alokaciju resursa i efikasno privređivanje. Socijalni kapital ima važnu ulogu u kreiranju institucija. Digitalizacija i inovacije su velika šansa za ubrzani oporavak i racionalizaciju i efikasnost poslovnih procesa. Veliki potencijal postoji u razvoju kulturnih, kreativnih industrija i IT industrije.
 

Učesnici konferencije bili su:
Doc.dr Irena Petrušić dekan Fakultet za menadžment Herceg Novi;
Doc.dr Nikša Grgurević prodekan za nastavu Fakultet za menadžment Herceg Novi;
Prof.dr Vasilije Kostić rukovodilac posdiplomskih studija Fakultet za menadžment Herceg Novi;
Prof.dr Dragan Đuranović rektor PIM Univerzitet Banja Luka;
Prof.dr Ilija Džombić direktor PIM Univerzitet Banja Luka;
Doc.dr Bojana Ostojić profesor Fakultet za projektni menadžment Beograd;
Doc.dr Milutin Pečić profesor Fakultet za projektni menadžment Beograd;
Doc.dr Azemina Mašović profesor Fakultet poslovne ekonomije Skoplje;
Doc.dr Adrijana Bulevska-Zarić profesor Institut poslovne ekonomije Skoplje;
Mr Sanja Peruničić moderator konferencije Falultet za menadžment Herceg Novi.
 

U nastavku možete pogledati link sa video snimkom konferencije:
https://www.youtube.com/watch?v=aBOk4zbthUk

 

16.04.2020.
Obavještavaju se svi studenti da zbog uskršnjih praznika, Univerzitet  „Adriatik” Bar neće raditi u periodu od petka, 17.04.2020. godine do utorka, 21.04.2020. godine. Prvi radni dan je utorak, 21.04.2020. godine. Rukovodstvo Univerziteta „Adriatik” Bar želi vam srećne uskršnje praznike!
 

23.03.2020.

Naučno– nastavni proces na Univerzitetu „Adriatik” Bar, tokom trajanja naredbe Ministarstva Zdravlja Crne Gore, za sada se odvija predviđenom dinamikom, u skladu sa Akademskim kalendarom za studijsku 2019/20. godinu i dosadašnjim rasporedom predavanja. Svi fakulteti članice Univerziteta posjeduju samostalne Moodle elektronske platforme na kojima se naučno – nastavni materijali u formi predavanja balgovremeno objavljuju, kao i različiti zadaci i instrukcije za pripremu seminarskih radova, uz poštovanje svih standarda učenja na daljinu.
U cilju održavanja kontinuiteta i kvaliteta nastavnog procesa, većina fakulteta članica na svojim elektronskim platformama postavlja i različite vježbe u skladu sa predmetnim planovima i programima, koje su studenti obavezni da redovno rade i popunjene dostavljaju putem e-maila predmetnim profesorima i asistentima.
Zbog trenutnih okolnosti, svi fakulteti članice Univerziteta „Adriatik” Bar koriste dodatne mogućnosti koje pružaju njihove elektronske platforme a koje se odnose na polaganje kolokvijuma elektronskim putem, odnosno za provjeru rada i usvojenog znanja studenata. Karakteristike takvog sistema evaluacije u potpunosti podliježu kriterijumima objektivnosti ocjenjivanja i u skladu su sa najvišim standardima procesa učenja na daljinu.
Studentske službe na fakultetima su u svakodnevnoj direktnoj komunikaciji sa studentima putem različitih Viber grupa i e-mail poruka. Zbog trajanja prethodno navedenog stanja, fakulteti članice Univerziteta su uveli aplikacije Zoom i Whereby koje omogućavaju održavanje nastave, konsultacija u realnom vremenu do 100 učesnika u trajanju od po 40 minuta po sastanku. Za sada, navedene aplikacije su se pokazale vrlo korisne i daju dobre rezultate. Takođe, koristi se i Skype prvenstveno za pojedinačne konsultacije i sva dodatna pojašnjenja i informacije.
Očekujemo da će se situacija stabilizovati i da će se cjelokupan život vratiti u normalne tokove. Ipak, u slučaju prolongiranja vanrednog stanja, fakultetima, članicama Univerziteta, naredni izazov će svakako biti organizacija i obavljanje studentske prakse, odnosno stažiranja, u zavisnosti od naučne oblasti fakulteta, jer su skoro svi hoteli i ugostiteljski objekti zatvoreni. Nadamo se da ćemo zajedničkim snagama, uz pomoć svih relevantnih institucija, pronaći načine prevazilaženja pomenutog problema i sličnih situacija.
 

13.03.2020.

Univerzitet „Adriatik“ Bar poštujući preporuke Instituta za javno zdravlje Crne Gore (IJZ) je pripremio krizni plan za nesmetano odvijanje nastavnog procesa predavanja, vježbe, konsultacija i ispita. Fakulteti Univerziteta koristiće mogućnosti koje pružaju savremene informacione – komunikacione tehnologije da se omogući savremeni način savladavanja gradiva, provjera znanja i ocjenjivanje studenata preko već uspostavljene postojeće elektronske Platfome.
Profesori na Univerzitetu “Adriatik” su u fazi (aktivnostima) kako bi već postojeću Platformu osavremenili postavljanjem baze pitanja za predmete na kojima su angažovani, što će sve omogućiti normalni proces rada, u slučaju pogoršanja situacije sa epidemijom gripe.
 

12.03.2020.

Studentski parlament Fakulteta za menadžment izdao je treći broj studentskog časopisa "Menadžer". U ovom broju saznajte više o dešavanjima i planiranim aktivnostima na Fakultetu, saradnji sa organizacijama i visokobrazovnim institucijama iz regiona, našim uspješnim sportistima, kao i pročitajte intervjue koje su za "Menadžer" dali naši profesori i predstavnici lokalne samouprave i privrede. Elektronskoj formi časopisa možete pristupiti ovdje.

 

09.12.2019.

Studentski parlament Fakulteta za menadžment uradio je novi broj studentskog časopisa "Menadžer" za oktobar/novembar 2019. godine. U novom broju možete pročitati o aktuelnim dešavanjima na Fakultetu za menadžment Herceg Novi, zanimljive intervjue sa predstavnicima privrede i lokalne uprave, kao i našim profesorima i studentima. Elektronsku verziju časopisa možete preuzeti ovdje

 

04.12.2019.

Ministarstvo nauke će u 2020/2021. godini sufinansirati projekte istraživanja i saradnje naučnoistraživačkih ustanova, preduzeća i drugih pravnih lica iz Crne Gore, koji se odnose na njihovo učešće u svojstvu partnera u tekućim međunarodnim naučnoistraživačkim ili inovativnim projektima. Prioritet ovog Konkursa je uključivanje u programe Horizont 2020 ili COST, međutim, može se uzeti u razmatranje i uključivanje u druge prestižne programe međunarodne saradnje u oblasti nauke i inovacija.

Projekti treba da omoguće: brže usvajanje prioritetnih oblasti istraživanja koja su definisana na evropskom nivou, pokretanje sličnih istraživanja na nacionalnom nivou i brže povezivanje sa relevantnim akterima u Evropi, te uključivanje mladih istraživača u perspektivne oblasti istraživanja.

Projektima će se omogućiti uključivanje u tekuće Horizont 2020 ili COST projekte, u svojstvu pridruženog partnera (Horizont 2020 – third party partner; COST - partner). Uslov za apliciranje za sredstva ovog Konkursa je da postoji identifikovan projekat u koji se tim želi uključiti i početno odobrenje koordinatora tog projekta za pridruživanje tima iz Crne Gore evropskom timu. Na Konkurs se mogu prijaviti i timovi koji su se već pridružili nekom od tekućih Horizont 2020 ili COST projekata koji traju do 2022. godine ili duže.

Sredstva projekta mogu da budu utrošena za sljedeće troškove: razvoj metodologije, terenska istraživanja, prikupljanje i obradu podataka, putovanja na radne sastanke sa evropskim partnerima (ukoliko nisu pokrivena projektom u koji se tim uključuje), razvoj modela, prototipova, diseminaciju rezultata itd. Lični troškovi mogu da pokrivaju angažovanje mladih istraživača i stručnih saradnika (lica s visokim obrazovanjem, studenti master studija, magistri nauka, doktoranti ili mladi doktori nauka – do 35 godina života) i podsticajne mjere za iskusne istraživače i saradnike, članove tima.

Za projekte u trajanju od dvije godine (2020. i 2021.), Ministarstvo nauke će nosiocu projekta odobriti iznos do 20.000 € (za obje istraživačke godine), što može iznositi do 100% predviđenih troškova. Lični troškovi mogu da budu u iznosu od najviše 50% od ukupne vrijednosti projekta. Ustanova može da sufinansira dodatne troškove projekta iz sopstvenih izvora.

Jedna ustanova - nosilac projekta iz Crne Gore, može ostvariti pravo na sufinansiranje najviše 3 projekta iz ove stavke Konkursa od strane Ministarstva nauke u toku 2020/2021. godine, u skladu sa rang-listom projekata.

Kompletna informacija je dostupna na linku: 

http://www.mna.gov.me/vijesti/217367/Konkurs-za-podsticanje-ucesca-u-programima-Horizont-2020-i-COST.html

 

01.09.2019.

Univerzitet "Adriatik" Bar bio je suorganizator međunarodne konferencije „Modeli organizacije i realizacije studentskih stručnih praksi i njihova primjenjivost u visokom obrazovanju" zajedno sa Visokom školom za inspekcijski i kadrovski menadžment Split, Veleučilištem Baltazar Zaprešić i Udrugom za promicanje znanosti i umjetnosti, koja se održala u Splitu od 30. i 31.avgusta 2019. godine. Ministarstvo znanosti i obrazovanja Hrvatske takođe je uputilo pismo podrške za održavanja ove međunarodne konferencije. Detaljnije o konferenciji možete pogledati ovdje.

 

18.07.2019. Zadovoljstvo nam je da Vas obavijestimo da je Studentski parlament Fakulteta za menadžment uradio drugi broj studentskog časopisa “Menadžer”. U izradi istog su učestvovali studenti, koji su svojim trudom i radom doprinijeli realizaciji samog časopisa. U novom broju čitajte o aktuelnim dešavanjima na Fakultetu, zanimljive intervjue sa predstavnicima privrede i lokalne uprave, kao i našim profesorima i studentima. Časopis možete preuzeti na sledećem linku:  https://www.fm-hn.com/studentski-parlament/studentski-casopis-menadzer/.

 

08.07.2019.

FOTO GALERIJU SA SVEČANE SJEDNICE POVODOM OBILJEŽAVANJA DANA UNIVERZITETA "ADRIATIK" BAR MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

 

24.06.2019.
Na osnovu člana 98 Zakona o visokom obrazovanju Crne Gore ("Sl.list CG" 42/17 i 71/17) i Odluke Senata Univerziteta "Adriatik" Bar broj 60 od 14.05.2018.godine Univerzitet "Adriatik" Bar raspisuje KONKURS ZA UPIS NOVE GENERACIJE STUDENATA U AKADEMSKU 2019/2020! Tekst konkursa možete pogledati ovdje.

 

06.03.2019.

UNIVERZITET "ADRIATIK" BAR BOGATIJI ZA JOŠ JEDAN FAKULTET!

HEC Fakultet za internacionalni menadžment u turizmu i hotelijerstvu iz Miločera zvanično je postao član Univerziteta "Adriatik" Bar potpisivanjem Ugovora o priključenju u ponedeljak, 04.03.2019.godine u Baru.

Fotografije možete pogledati ovdje.

 

08.02.2019.

CERIC-ERIC početkom februara 2019. godine objavio Poziv za integrisani pristup multidisciplinarnim infrastrukturama za materijale i biomaterijale putem koga nudi pristup komplementarnim instrumentima i laboratorijama za mulidisciplinarna istraživanja u oblasti materijala i nanotehnologija, uključujući mobilnost, otvoren pristup publikacijama i slično.
Više informaija možete preuzeti sa linka:
http://www.mna.gov.me/vijesti/195992/CERIC-ERIC-istrazivacka-infrastruktura-otvorena-i-za-crnogorske-istrazivace.html

 

26.11.2018.

U okviru Javne rasprave o nacrtu Smjernica Strategije pametne specijalizacije (2018-2024), Ministarstvo nauke organizuje Okrguli sto koji će biti održan u ponedjeljak, 03. decembra sa početkom u 12 sati u Ministarstvu nauke (Rimski trg bb).
Pozivaju se svi zainteresovani subjekti da prisustvom okruglom stolu doprinesu javnoj raspravi sa ciljem iznošenja svojih komentara i sugestija na tekst nacrta Smjernica Strategije pametne specijalizacije (2018-2024).

Detaljnije na adresi:
http://www.mna.gov.me/vijesti/194028/Okrugli-sto-povodom-Javne-rasprave-o-nacrtu-Smjernica-Strategije-pametne-specijalizacije-2018-2024.html

 

01.11.2018.

KAMPANJA „#STUDIRAJ POŠTENO“
Univerzitet Adriatik, u saradnji sa Studentskim parlamentom Univerziteta Adriatik, a na inicijativu Studentskog parlamenta FPE Bar, pokrenuo je pozitivnu kampanju „#STUDIRAJ POŠTENO“ koju je podržala kancelarija Savjeta Evrope u Podgorici u okviru programa "Horizontal Facility for Western Balkans and Turkey". Kampanja je započela pred ciklus provjere znanja, odnosno pred kolokvijume, a za cilj ima suzbijanje svake vrste kršenja i nepoštovanja Pravilnika o postupku i načinu ispitivanja, u skladu sa Statutom ustanova.
Na Univerzitetu "Adriatik" Bar obrazuju se generacije mladih ljudi koji su izabrali jedan od šest fakulteta u sastavu univerziteta za svoj akademski razvoj. Svakodnevno se trudimo da svojim studentima pružimo savremeno i kvalitetno obrazovanje. Na početku svake nove studijske godine studenti prve godine nalaze se na životnoj prekretnici. Više nisu djeca, izašli su iz školskih klupa i ulaze u novu, zreliju fazu života. Univerzitet "Adriatik" Bar gradi kulturu institucije koja je podrška za akademski i profesionalni razvoj i karijeru studenata.
Aktivnosti pozitivne kampanje „#STUDIRAJ POŠTENO“ sastoje se od sledećih aktivnosti:
- pažljivo osmišljene i vizuelno prepoznatljivo dizajnirane afirmativne poruke na svim medijima koje koriste Fakulteti (društvene mreže, e-platforme, sajtovi): studiraj pošteno; moje znanje; moja ocjena; studiram pošteno; moj uspjeh; samo moj uspjeh; zasluži ocjenu; uči, ne prepisuj; znam; učim; zaslužujem; stojim iza svoga znanja; znanje traje duže od baterije itd.
- uručenje „pisma podrške“ dekana pojedinačnih fakulteta članica Univerziteta "Adriatik" Bar svakom studentu lično;
- dijeljenje naljepnica sa jednom od poruka kampanje svakom studentu prije početka kolokvijuma i lijepljenje na dijelu garderobe;
- lijepljenje postera sa motivima pomenute kampanje u prostorijama svih fakulteta u sastavu Univerziteta "Adriatik".
Osnovna želja kampanje "#STUDIRAJ POŠTENO" je da se, u atmosferi koja nije represivna već podsticajna i preventivna, kroz aktivnosti koje podrazumijevaju pozitivnu kampanju, ukaže na značaj početka njihovog akademskog života uz puno poštovanje akademskog integriteta!
 

19.10.2018.

Ministarstvo nauke Crne najavljuje da će sljedeće nedjelje objaviti Konkurs za dodjelu grantova za naučnoistraživačke projekte. Cilj ovog Konkursa je podizanje kapaciteta naučnih timova u Crnoj Gori, kako bi se ojačala kvalitetna i održiva partnerstva koja pokazuju potencijal da integrišu istraživanje u dominantne ekonomske pokretače u Crnoj Gori i izrastu u buduće centre izvrsnosti.
Grantovi će biti dodijeljeni za naučnoistraživačke projekte, koji su u skladu sa tematskim prioritetima utvrđenim Strategijom naučnoistraživačke djelatnosti: Energija; Informaciono komunikacione tehnologije; Novi materijali, proizvodi i servisi; Medicina i zdravlje ljudi; Poljoprivreda i proizvodnja hrane; Održivi razvoj i turizam; i Nauka, obrazovanje i identitet.
Konkurs će biti raspisan sa ukupnim iznosom sredstava od 1.000.000 €. Odobreni projekti po ovom Konkursu finansiraće se na period do dvije godine.
Planirano je da Konkurs bude otvoren tri nedjelje.

Detaljnije na: http://www.mna.gov.me/ministarstvo

 

09.07.2018.

UNIVERZITET "ADRIATIK" BAR PROSLAVIO PRVU GODINU SVOG POSTOJANJA! DETALJNIJE MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

 

22.06.2018.

Finalni izvještaj EUA IEP o eksternoj institucionalnoj evaluaciji Univerziteta "Adriatik" Bar na engleskom jeziku možete pogledati ovdje. Prevod izvještaja možete pogledati ovdje.

 

19.06.2018.
Na osnovu člana 98 Zakona o visokom obrazovanju Crne Gore ("Sl.list CG" 42/17 i 71/17) i Odluke Senata Univerziteta "Adriatik" Bar broj 60 od 14.05.2018.godine Univerzitet "Adriatik" Bar raspisuje KONKURS ZA UPIS NOVE GENERACIJE STUDENATA U AKADEMSKU 2018/2019! Tekst konkursa možete pogledati ovdje.
 

29.01.2018.

ZAPOČET PROCES EKSTERNE INSTITUCIONALNE EVALUACIJE UNIVERZITETA "ADRIATIK" BAR.

 

________________________________________________________________________________________

UNIVERZITET "ADRIATIK" BAR - NOVI UNIVERZITET U CRNOJ GORI!


Rješenjem Ministarstva Prosvjete Crne Gore UP I broj 060-11/2017 od 6. marta 2017. godine izdata je licenca za rad Univerziteta „Adriatik“ sa sjedištem u Baru.

Univerzitet „Adriatik“ obuhvata visokoškolske institucije na Crnogorskom primorju od Ulcinja do Herceg-Novog.

Nastava na pomenutom Univerzitetu realizovaće se na sledećim organizacionim jedinicama – fakultetima, koji su akreditovani i licencirani i to:
-
Pomorski fakultet Bar
-
Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar
-
Fakultet za biznis i turizam Budva
-
Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat
-
Fakultet za mediteranske poslovne studije Ulcinj
-
Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat – odjeljenje Nikšić
-
Fakultet za menadžment Herceg-Novi

Formiranjem Univerziteta Adriatik, objedinjene su samostalne visokoškolske ustanove primorske regije u jednu zajedničku instituciju, čime se doprinosi Nacionalnom i Evropskom sistemu obezbjeđivanja kvaliteta visokog obrazovanja. Istovremeno, ovim se postižu svojevrsna usklađivanja zajedničkih normativa, vrijednosti, misija i ciljeva, kao i upravljanje ljudskim resursima navedenih visokoškolskih ustanova koje ulaze u sastav Univerziteta Adriatik.

Ovim udruživanjem visokoškolskih institucija u Univerzitet, omogućava se fakultetima koji ulaze u njegov sastav pristupanje apliciranju međunarodnim IPA projektima, Erasmus+ programima, Horizont 2020 programima i uspostavljanje međunarodne saradnje sa drugim srodnim institucijama iz Evrope i svijeta, što sve do sada nije moglo biti realizovano van okvira institucije univerziteta.

Ovim se, isto tako, omogućava organizacija zajedničkih multidisciplinarnih studija iz programskih sadržaja fakultetskih jedinica koje ulaze u sastav Univerziteta, a posebno će biti stavljen akcenat na oblasti nautičkog turizma i njegovih pratećih djelatnosti.
Objedinjavanjem samostalnih fakultetskih jedinica u Univerzitet, ispunjena je i osnovna preporuka IEP-EUA međunarodne komisije za institucionalnu evaluaciju, odnosno eksternu evaluaciju, koju su ove ustanove prošle prije četiri godine, a kroz koje će ove institucije ponovo proći akademske 2017/18. godine. Svim ovim se ispunjavaju osnovni principi Bolonjske konvencije.

Objedinjavanje visokoškolskih ustanova ima veliki značaj za školovanje budućih kadrova koji će svoje zaposlenje naći u pomorskoj privredi, kako u pomorsko – nautičkim djelatnostima tako i u privrednim djelatnostima na kopnu koja su usko vezana za međunarodnu pomorsku trgovinu.

Univerzitet Adriatik će veliku pažnju posvećivati obrazovanju pomorskog kadra i time odbraniti postojanje Crne Gore na Evropskoj bijeloj listi priznatih država.

Istovremeno, na ovaj način Crna Gora nastavlja ideju participacije u jednom procesu kojim se profiliše cijelo jedno područje u luksuznu nautičko-turističku destinaciju koja je aktivna tokom cijele godine, odnosno procesa koji su jasno naznačile mediteranske zemlje u okruženju.

Ovim se svakako izražava tendencija Crne Gore za evropskim integracijama i ostvaruje njeno istorijsko pravo da bude jedna od pomorskih nacija u regionu!