POČETNA

O UNIVERZITETU

FAKULTETI

DOKUMENTA

UPIS

MULTIMEDIJA

KONTAKT

UPIS 2017

 

 

19.06.2018.

Na osnovu člana 98 Zakona o visokom obrazovanju Crne Gore ("Sl.list CG" 42/17 i 71/17) i Odluke Senata Univerziteta "Adriatik" Bar broj 60 od 14.05.2018.godine Univerzitet "Adriatik" Bar raspisuje

 

KONKURS ZA UPIS NOVE GENERACIJE STUDENATA

U AKADEMSKU 2018/2019!

 

 

 

 

Na osnovu člana 98 Zakona o visokom obrazovanju Crne Gore ("Sl.list CG" 44/14) i Odluke Senata Univerziteta "Adriatik" Bar broj 28 od 16.06.2017.godine Univerzitet "Adriatik" Bar raspisuje 

 

Konkurs za upis nove generacije studenata u akademsku 2017/2018!