ZVANIČNA WEB PREZENTACIJA UNIVERZITETA "ADRIATIK" BAR

OFFICIAL WEB PRESENTATION OF "ADRIATIK" UNIVERSITY BAR

 

 

ULAZ | ENTER

 

 

FAKULTET ZA POMORSTVO

I TURIZAM BAR

FAKULTET ZA POSLOVNU EKONOMIJU

I PRAVO BAR

FAKULTET ZA BIZNIS

I TURIZAM BUDVA

FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT

FAKULTET ZA MENADéMENT

HERCEG NOVI

FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE ULCINJ

 

FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ, KOMUNIKACIJE I LOGISTIKU BUDVA

HEC FAKULTET ZA INTERNACIONALNI MENADéMENT U TURIZMU I HOTELIJERSTVU